- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Deklarera och använda arrayer Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-11-17
Läst: 1367
Inlagt av: Jimmy
Beskrivning
Här demonstreras hur statiska arrayer deklareras och används.
Kod
var 
 // Define static arrays 
 wordArray : Array[Word] of Integer;   // Static, size=High(Word) 
 multiArray : Array[Byte, 1..5] of char; // Static array, 2 dimensions 
 rangeArray : Array[5..20] of string ;   // Static array, size = 16 
 
 i : Integer; 
 
begin 
 // Show the sizes and ranges of these arrays 
 ShowMessage('wordArray length = '+IntToStr(Length(wordArray))); 
 ShowMessage('wordArray lowest element = '+IntToStr(Low(wordArray))); 
 ShowMessage('wordArray highest element = '+IntToStr(High(wordArray))); 
 ShowMessage('multiArray length = '+IntToStr(Length(multiArray))); 
 ShowMessage('multiArray lowest element = '+IntToStr(Low(multiArray))); 
 ShowMessage('multiArray highest element = '+IntToStr(High(multiArray))); 
 ShowMessage('rangeArray length = '+IntToStr(Length(rangeArray))); 
 ShowMessage('rangeArray lowest element = '+IntToStr(Low(rangeArray))); 
 ShowMessage('rangeArray highest element = '+IntToStr(High(rangeArray))); 
 ShowMessage(''); 
 
 // The full range of a static array are available before assignment, 
 // but the values will be unpredictable 
 ShowMessage('wordArray Element 7 = '+IntToStr(wordArray[7])); 
 ShowMessage('wordArray Element 20 = '+IntToStr(wordArray[20])); 
 
 // Use indexing to furnish an array 
 for i := 5 to 20 do 
  rangeArray[i] := IntToStr(i * 5); 
 
 // Now use indexing to display 2 of the elements 
 ShowMessage('rangeArray element 7 = '+rangeArray[7]); 
 ShowMessage('rangeArray element 20 = '+rangeArray[20]); 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -