- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en sprayeffekt Kategori: Grafik
Inlagt: 2006-11-03
Läst: 1029
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta tips skapar en sprayeffekt.
Kod
procedure Spray(Canvas: TCanvas; x, y, r: Integer; Color: TColor); 
var 
 rad, a: Single; 
 i: Integer; 
begin 
 for i := 0 to 100 do 
 begin 
  a  := Random * 2 * pi; 
  rad := Random * r; 
  Canvas.Pixels[x + Round(rad * Cos(a)), y + Round(rad * Sin(a))] := Color; 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 
 Y: Integer); 
begin 
 if ssLeft in Shift then Spray(Image1.Canvas, x, y, 40, clRed); 
end; 
 
procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
 if ssLeft in Shift then Spray(Image1.Canvas, x, y, 40, clRed); 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -