- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skriv ut en websida med HTML-kontrollen Kategori: Skrivare
Inlagt: 9/25/2006
Läst: 924
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exemplet nedan använder AutoPrint-metoden för att skriva ut en websida. Alternativt kan PrintPage-metoden användas.
Kod
uses Printers; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
 
var 
 
 OldCur: TCursor; 
 
begin 
 
 OldCur := Screen.Cursor; 
 
 with Printer do begin 
  BeginDoc; 
    HTML1.AutoPrint(handle); 
    Title := HTML1.URL; 
  EndDoc; 
 
 end; 
 
 Screen.Cursor := OldCur; 
 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -