- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

EditMode i en TListView Kategori: Komponenter
Inlagt: 2006-08-13
Läst: 1040
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Sätt din TListView i EditMode genom att simulera ett F2-knapptryck.
Kod
procedure TForm1.ListView1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 
 Shift: TShiftState); 
begin 
 if Ord(Key) = VK_F2 then 
  ListView1.Selected.EditCaption; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -