- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Gör ditt formulär osynligt Kategori: Forms
Inlagt: 2006-07-11
Läst: 1261
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Diverse API krävs för att göra ditt formulär osynligt på riktigt s.a.s.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
 
var 
 frmRegion, tempRegion: HRGN; 
 i: Integer; 
 Arect: TRect; 
begin 
 frmRegion := 0; 
 for I:= 0 to ControlCount - 1 Do 
   begin 
    aRect := Controls[i].BoundsRect; 
    OffsetRect( aRect, clientorigin.x - left, clientorigin.y - top ); 
    tempRegion := CreateRectRgnIndirect( aRect ); 
    if frmRegion = 0 Then 
     frm Region := tempRegion 
    else 
     begin 
       CombineRgn( frmRegion, frmRegion, tempRegion, RGN_OR ); 
       DeleteObject( tempRegion ); 
     end; 
   end; 
 CombineRgn( frmRegion, frmRegion, tempRegion, RGN_OR ); 
 SetWindowRgn( handle, frmRegion, True ); 
 DeleteObject( tempRegion ); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -