- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Placera en TDBGrid i editmode Kategori: System
Inlagt: 2006-05-25
Läst: 1198
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Via programkod kan du ställa in en TDBGrid i ändringsläge (editmode).
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
 
var 
 h : THandle; 
 
begin 
 Application.ProcessMessages; 
 DbGrid1.SetFocus; 
 DbGrid1.EditorMode := true; 
 Application.ProcessMessages; 
 
 h := Windows.GetFocus; 
 
 SendMessage(h, EM_SETSEL, 2, 2); 
 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -