- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera processornamn Kategori: System
Inlagt: 2006-03-16
Läst: 1209
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion returnerar namnet på processorn.
Kod
function GetProzessorName: string ; 
var reg: TRegistry; 
begin 
 result:='Unbekannter Prozessor'; 
 reg:=TRegistry.Create; 
 try 
  reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
  reg.OpenKey('Hardware\Description\System\CentralProcessor\0', false); 
  result:=reg.ReadString('ProcessorNameString'); 
 finally 
  reg.free; 
 end; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -