- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Lista alla databaser i SQL Server 2000 Kategori: Databaser
Inlagt: 2006-02-11
Läst: 1334
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med hjälp av en inbyggd lagrad procedur kan du returnera alla tillgängliga databaser i SQL Server 2000.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 ADOQuery1.SQL.Add('Exec SP_DATABASES'); 
 ADOQuery1.Active := True; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -