- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Använd TAB i textruta Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-01-25
Läst: 1397
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ofta kan det vara användbart att låta användaren tabba inuti en textruta. Denna kod gör detta möjligt.
Kod
private 
 procedure CMDialogKey(Var Msg: TWMKey); message CM_DIALOGKEY; 
 
{...} 
 
Procedure TForm1.CMDialogKey(Var Msg: TWMKEY); 
Begin 
If (ActiveControl = Edit1) Then 
 If Msg.Charcode = VK_TAB Then 
 begin 
  ShowMessage('Tab'); 
  { Msg.Charcode := 0; } // to eat the tab key! 
 end; 
 inherited; 
End; 
 
 
//eller... 
 
private 
 Procedure CMDialogKey(Var Msg: TWMKey); message CM_DIALOGKEY; 
 
{...} 
 
procedure TForm1.CMDialogKey(var Msg: TWMKey); 
begin 
if (Edit1.Focused) then 
  Msg.Result := 0 
else 
inherited; 
end; 
 
 
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 
begin 
 if Ord(Key) = VK_TAB then 
 begin 
  ShowMessage('Tab'); 
  Key := #0; // no beep! 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -