- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en meny under körning Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-01-19
Läst: 1303
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd detta exempel för att skapa en meny under körning.
Kod
type 
 TForm1 = class(TForm) 
  Button1: TButton; 
  label1: TLabel; 
  MainMenu1: TMainMenu; 
  Fonts1: TMenuItem; 
  procedure Fonts1Click(Sender: TObject); 
  procedure FormCreate(Sender: TObject); 
 private 
  { Private declarations } 
 public 
  { Public declarations } 
 end; 
 
var 
 Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.Fonts1Click(Sender: TObject); 
begin 
 if Sender Fonts1 then 
  label1.Caption := (Sender as TMenuItem).Caption; 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
var 
 NewItem: TMenuItem; 
 i: Integer; 
begin 
 for i := 0 to Screen.Fonts.Count - 1 do 
 begin 
  // Create a new Menu Item 
  NewItem := TMenuItem.Create(Self); 
  // Take the Font name as Caption 
  NewItem.Caption := Screen.Fonts.Strings[i]; 
  // Assign a OnClick-Event 
  NewItem.OnClick := Fonts1Click; 
  // Add the new menu 
  Fonts1.Add(NewItem); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -