- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera rad och kolumn från TRichEdit/TMemo Kategori: Blandat
Inlagt: 2006-01-05
Läst: 1372
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel returnerar radnummer och kolumnnummer i en TRichEdit eller en TMemo.
Kod
function RichRow(m: TCustomMemo): Longint; 
begin 
 Result := SendMessage(m.Handle, EM_LINEFROMCHAR, m.SelStart, 0); 
end; 
 
function RichCol(m: TCustomMemo): Longint; 
begin 
 Result := m.SelStart - SendMessage(m.Handle, EM_LINEINDEX, SendMessage(m.Handle, 
  EM_LINEFROMCHAR, m.SelStart, 0), 0); 
end; 
 
procedure TForm1.Memo1KeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; 
 Shift: TShiftState); 
begin 
 caption := Format('%d : %d', [RichCol(Form1.Memo1), RichRow(Form1.Memo1)]); 
end; 
 
procedure TForm1.RichEdit1KeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; 
 Shift: TShiftState); 
begin 
 Caption := Format('%d : %d', [RichCol(Form1.richedit1), RichRow(Form1.richedit1)]); 
end; 
 
// Or use CaretPos to determine the cursor's coordinates: 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 with RichEdit1.CaretPos do 
  Label1.Caption := Format('(%d, %d)',[X+1,Y+1]) 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -