- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera alla användaridentiteter Kategori: Blandat
Inlagt: 2005-11-21
Läst: 1661
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exemplet returnerar alla användaridentiteter och laddar in dessa i en TComboBox. Tipset kan t ex vara användbart för e-postfunktioner i ditt program.
Kod
procedure GetIdentities(cbIdentities: TComboBox); 
var 
 slIdentities: TStringList; 
 sUser: string ; 
 sLastUsername: string ; 
 i: Integer; 
begin //GetIdentities  
 cbIdentities.Items.Clear; 
 sLastUsername := ''; 
 slIdentities := TStringList.Create; 
 with TRegistry.Create do 
 begin 
  RootKey := HKEY_CURRENT_USER; 
  if OpenKey('Identities', False) then 
  begin 
   sLastUsername := ReadString('Last Username'); 
   GetKeyNames(slIdentities); 
   CloseKey; 
  end; // OpenKey()  
 
  // get all the user names 
  for i := 0 to slIdentities.Count-1 do 
  begin 
   if OpenKey('Identities\'+slIdentities[i], False) then 
   begin 
    sUser := ReadString('Username'); 
    cbIdentities.Items.Add(sUser+' - '+slIdentities[i]); 
    if sUser=sLastUsername then 
     cbIdentities.ItemIndex := i; 
    CloseKey; 
   end; // OpenKey() 
  end; //for i  
  Free; 
 end; //with TRegistry.Create  
 slIdentities.Free; 
end; //GetIdentities  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -