- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skicka e-post i Delphi.NET Kategori: Internet
Inlagt: 2005-11-15
Läst: 1311
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett exempel för att skicka e-post när programmet körs i .NET-miljö.
Kod
uses System.Web.Mail; 
... 
 
var 
  MailMessage : System.Web.MailMessage; 
begin 
  mailMessage := MailMessage.create; 
  try 
   with mailMessage do 
   begin 
    From := 'delphi.guide@about.com'; 
    &To := 'someone@somewhere.net'; 
    Subject := 'This is the subject line'; 
    Body := 'this is the mail body text; 
    BodyFormat := System.Web.Mail.MailFormat.Text; 
   end; 
   SmtpMail.SmtpServer := 'SMTPSERVER NAME'; 
   SmtpMail.Send(mailMessage) ; 
  except on e : Exception do 
   MsgResult.Text := 'Error occured!'; 
  end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -