- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera decimaltal till binära tal Kategori: Matematik
Inlagt: 2005-11-11
Läst: 1244
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som konverterar decimaltal till binära dito.
Kod
function TForm1.DecToBinStr(N: Integer): string ; 
var 
 S: string ; 
 i: Integer; 
 Negative: Boolean; 
begin 
 if N<0 then Negative:=True; 
 N:=Abs(N); 
 for i:=1 to SizeOf(N)*8 do 
 begin 
  if N<0 then S:=S+'1' 
  else S:=S+'0'; 
  N:=N shl 1; 
 end; 
 Delete(S,1,Pos('1',S)-1); 
 if Negative then S:='-'+S; 
 Result:=S; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -