- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Multiline TStringGrid Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-11-07
Läst: 1019
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel tillåter att innehållet i cellerna i en TStringGrid kan bestå av flera rader. Cellernas höjd anpassas efter innehållet. Nedanstående kod läggs i onDrawCell-eventet.
Kod
var 
s : string  
h : integer 
begin 
fillrect(arect);  
s := cells[acol,arow]; 
h := DrawText(canvas.handle,PChar(s),length(s),ARect,dt_noprefix or dt_wordbreak or dt_left); 
if h > rowheights[arow] then 
begin 
   rowheights[arow]:= h; 
end; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -