- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en räknare med SQL Kategori: Databaser
Inlagt: 2005-11-04
Läst: 1347
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Så här skapar du en räknare i din databas med hjälp av SQL.
Kod
function TForm1.GetNextNumber : integer; 
begin 
qryMain.Active := False; 
qryMain.SQL.Clear; 
qryMain.SQL.Add('Select Max(FieldToIncrease) from tblMain where (Cheking >=1);'); 
qryMain.Active := True; //We executed the query 
 
if qryMain.RecordCount >= 0 then 
 result := qryMain.FieldByName('FieldToIncrese').AsInteger +1; 
else result := 1; 
end; 
 
... 
 
procedure TForm1.SetNextNumber; 
begin 
//You must first see if the table is in insert/update mode before using this procedure. 
tblMain.FieldByName('FieldToIncrese').AsInteger := GetNextNumber; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -