- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en slumpvis Bezierkurva Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-10-27
Läst: 1033
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Skapa en Bezierkurva med slumpartat utseende med detta tips.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 pusat: array of TPoint; 
 i: Integer; 
begin 
 SetLength(pusat, 4); 
 for i := Low(pusat) to High(pusat) do 
 begin 
  pusat[i].x := Random(Width); 
  pusat[i].y := Random(Height); 
 end; 
 Canvas.PolyBezier(pusat); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -