- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Exekvera MSINFO32 Kategori: System
Inlagt: 2005-10-09
Läst: 1200
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel startar systeminformationen i Windows.
Kod
program MSInfo32_Location; 
 
function Get_MSInfo : String; 
var 
 Regist: TRegistry; 
begin 
 Regist := TRegistry.Create; 
 Regist.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
 if Regist.OpenKeyReadOnly('Software\Microsoft\Shared Tools\MSInfo') then 
 begin 
  Result := Regist.ReadString('Path') 
 end 
 else 
 begin 
  Result := '' 
 end; 
 
 Regist.CloseKey; 
 Regist.Free; 
end; 
 
begin 
 
end.

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -