- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera hur många färger grafikkortet klarar Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-09-11
Läst: 1210
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med API-funktionen GetDeviceCaps() kan du returnera det antal färger som ditt grafikkort klarar med de övriga inställningar som aktuella (skärmupplösning etc.)
Kod
function GetColorsCount (var bitsperpixel : integer) : longint; 
var 
 h : hDC; 
begin 
 Result := 0; 
 bitsperpixel := 0; 
 try 
  h   := GetDC(0); 
  bitsperpixel := GetDeviceCaps(h, PLANES) * 
           GetDeviceCaps(h, BITSPIXEL); 
  Result := 1 shl bitsperpixel; 
 finally 
  ReleaseDC(0, h); 
 end; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -