- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skicka tecken till ett annat program Kategori: System
Inlagt: 2005-08-27
Läst: 1345
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med FindWindow och SendMessage kan du skicka tecken till en annan applikation. Här följer ett exempel.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject) ; 
var g,d:integer; 
begin 
 //Find the main window of the Application 
 g:=FindWindow('Notepad',nil) ; 
 //Find the window of the application's text box 
 d:=ChildWindowFromPoint(g,point(50,50)) ; 
 //Now send it a character!! 
 SendMessage(d,WM_CHAR,Ord('A'),0) ; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -