- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sätt min/max-värden för formulär Kategori: Forms
Inlagt: 2005-08-21
Läst: 1206
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med systemanropen nedan kan du begränsa min/max-värdena för måtten för ett formulärs storlek.
Kod
type 
 TForm1 = class(TForm)  
 protected 
  procedure WMGetMinMaxInfo(var Message: TWMGetMinMaxInfo);  
   message WM_GETMINMAXINFO;  
 end; 
procedure TForm1.WMGetMinMaxInfo(var Message: TWMGetMinMaxInfo); 
begin 
 with Message.MinMaxInfo^ do 
 begin 
  ptMinTrackSize := Point(100, 100); 
  ptMaxTrackSize := Point(200, 200); 
 end; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -