- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ändra storlek på annat fönster Kategori: Forms
Inlagt: 2005-05-31
Läst: 1233
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med nedanstående systemanrop kan du både flytta och ändra storlek på ett annat fönster än det aktuella.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 MyHandle: THandle; 
 WinRect: TRect; 
begin 
 MyHandle:=FindWindow(nil, 'FuzzyDizzie); 
 GetWindowRect(MyHandle, WinRect); 
 MoveWindow(MyHandle, WinRect.Left, WinRect.Top, 300, 300, True); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -