- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Dölj status för internetuppkoppling i systray Kategori: Internet
Inlagt: 2005-05-29
Läst: 1184
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Om det kan finnas anledning att dölja ikonen för internetanslutningen kan man använda detta exempel.
Kod
uses 
 shellapi; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 nt: TNotifyIconData; 
begin 
 with nt do 
 begin 
  cbSize := SizeOf(nt); 
  Wnd  := FindWindow('#32770', nil); 
  uid  := 0; 
  uFlags := NIF_ICON or NIF_MESSAGE or NIF_TIP; 
  uCallbackMessage := WM_USER + 17; 
  hIcon := 0; 
  szTip := ''; 
 end; 
 Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, @nt); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -