- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Fånga skärmen och lägga innehållet i en bitmap Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-05-14
Läst: 1280
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett screenshot exempel som kopierar skärminnehållet till en bitmapbild.
Kod
procedure ScreenShot (Image : TBitmap); 
var 
 DC : HDC; 
begin 
 DC := GetDC (GetDesktopWindow); 
 try 
  Image.Width := GetDeviceCaps (DC, HORZRES); 
  Image.Height := GetDeviceCaps (DC, VERTRES); 
  BitBlt(Image.Canvas.Handle, 0, 0, Image.Width, 
   Image.Height,DC, 0, 0, SRCCOPY); 
 finally 
  ReleaseDC (GetDesktopWindow, DC); 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 ScreenShot(Image1.Picture.Bitmap); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -