- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om OLE är installerad Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2005-04-27
Läst: 1104
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ibland vill man kunna använda OLE automation för att kunna kommunicera med andra program för att kunna komma åt dess funtionalitet (Word, Excel etc.). Detta förutsätter att avsedd applikation är installerad på den lokala maskinen. För att kontrollera detta kan nedanstående kodexempel användas.
Kod
var ClassID: TCLSID; strOLEObject: string ; 
begin strOLEObject := 'Excel.Application';  
if (CLSIDFromProgID(PWideChar(WideString(strOLEObject)), ClassID) = S_OK) then  
begin  
//application is installed  
end  
else  
begin  
//application is NOT installed  
end 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -