- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sätt TWebBrowser i redigeringsläge Kategori: Internet
Inlagt: 2005-04-22
Läst: 1267
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel tillåter redigering i TWebBrowser.
Kod
uses 
 MSHTML_TLB; 
 
procedure TForm1.WebBrowser1DocumentComplete(Sender: TObject; 
 const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant); 
var 
 CurrentWB: IWebBrowser; 
begin 
 CurrentWB := pDisp as IWebBrowser; 
 (CurrentWB.Document as IHTMLDocument2).DesignMode := 'On'; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 WebBrowser1.Navigate('http://wp.netscape.com/assist/net_sites/example1-F.html') 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -