- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ställ in volymen för mikrofon Kategori: Multimedia
Inlagt: 2005-04-16
Läst: 1634
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som ställer in volymen (och lite annat) för en mikrofon. För mer information, se kommentarerna {*}.
Kod
function SetMicrophoneVolume(bValue: Word): Boolean; 
var             {0..65535} 
 hMix: HMIXER; 
 mxlc: MIXERLINECONTROLS; 
 mxcd: TMIXERCONTROLDETAILS; 
 vol: TMIXERCONTROLDETAILS_UNSIGNED; 
 mxc: MIXERCONTROL; 
 mxl: TMixerLine; 
 intRet: Integer; 
 nMixerDevs: Integer; 
begin 
 // Check if Mixer is available 
 // Überprüfen, ob ein Mixer vorhanden 
 nMixerDevs := mixerGetNumDevs(); 
 if (nMixerDevs < 1) then 
 begin 
  Exit; 
 end; 
 
 // open the mixer 
 intRet := mixerOpen(@hMix, 0, 0, 0, 0); 
 if intRet = MMSYSERR_NOERROR then 
 begin 
  mxl.dwComponentType := MIXERLINE_COMPONENTTYPE_SRC_MICROPHONE; 
  mxl.cbStruct    := SizeOf(mxl); 
 
  {*}  // this option will tell the compiler which line destination to take: 
  {*}  // 0 - PLAYBACK destination 
  {*}  // 1 - RECORD destination 
  {*}  // this time the compiler will take control of recording microphone line 
  {*}  mxl.dwDestination := 1; 
 
 
  // get line info 
  intRet := mixerGetLineInfo(hMix, @mxl, MIXER_GETLINEINFOF_COMPONENTTYPE); 
 
  //... 
 end; 
end; 
 
//... 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -