- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om en URL är giltig Kategori: Internet
Inlagt: 2005-04-06
Läst: 1239
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktionen kontrollerar om angiven webadress är giltig. Lägg till WinInet i uses-klausulen. URL;en kan anges med eller utan http-prefixet. Enda kravet för att funktionen skall fungera är att du är uppkopplad mot internet.
Kod
function CheckUrl(url:string ):boolean; 
var 
hSession, hfile, hRequest: hInternet; 
dwindex,dwcodelen :dword; 
dwcode:array[1..20] of char; 
res : pchar; 
begin 
  if pos('http://',lowercase(url))=0 then 
   url := 'http://'+url; 
  Result := false; 
  hSession := InternetOpen('InetURL:/1.0', 
    INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,nil, nil, 0); 
  if assigned(hsession) then 
   begin 
    hfile := InternetOpenUrl( 
      hsession, 
      pchar(url), 
      nil, 
      0, 
      INTERNET_FLAG_RELOAD, 
      0); 
    dwIndex := 0; 
    dwCodeLen := 10; 
    HttpQueryInfo(hfile, HTTP_QUERY_STATUS_CODE, 
        @dwcode, dwcodeLen, dwIndex); 
    res := pchar(@dwcode); 
    result:= (res ='200') or (res ='302'); 
    if assigned(hfile) then 
     InternetCloseHandle(hfile); 
    InternetCloseHandle(hsession); 
   end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -