- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Lista filer och undermappar Kategori: Filer
Inlagt: 2005-02-19
Läst: 1352
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel listar alla filer och mappar som finns i en angiven mapp och lägger dín dessa i en TStringGrid. Nedanstående kodexempel fungerar i Delphi 5 och senare. 
Kod
//Startar filsökningen 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
FileList: TStringList; 
begin 
FileList := TStringList.Create; 
 
//Returnerar filerna till Filelist 
GetFiles('c:\*.*', faAnyFile, Filelist); 
 
//Sorterar Filelist 
FileList.CustomSort(FileExtSort); 
 
//Visar Filelist i Listbox1 
ListBox1.Clear; 
ListBox1.Items := FileList; 
 
FileList.Free; 
end; 
 
//Utför själva filsökningen 
procedure GetFiles(Path: string ; Attr: Integer; var FList: TStringList); 
var 
SearchRec: TSearchRec; 
R: Integer; 
begin 
FList.Clear; 
R := FindFirst(Path, Attr, SearchRec); 
while R = 0 do 
begin 
if (SearchRec.Name <> '.') and (SearchRec.Name <> '..') then 
FList.Add(SearchRec.Name); 
R := FindNext(SearchRec); 
end; 
FindClose(SearchRec); 
end; 
 
//Sorterar en TStringlist 
function FileExtSort(StrList: TStringList; Item1, Item2: integer): integer; 
begin 
Result := CompareText(ExtractFileExt(StrList[Item1]), ExtractFileExt(StrList[Item2])); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -