- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Använd systemikonerna Kategori: Grafik
Inlagt: 2004-12-05
Läst: 1255
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta är ett exempel som visar hur du kan använda Windows inbyggda systemikoner. Du hittar en lista längst ned i exemplet över de olika konstanterna som finns tillgängliga. 
Kod
var FileInfo: TSHFileInfo; 
begin 
 //to get a small icons 
 imgListSysSmall := TImageList.Create(nil); 
 with imgListSysSmall do 
 begin 
  Handle := SHGetFileInfo('', 0, FileInfo, SizeOf(TSHFileInfo), 
   SHGFI_SMALLICON or SHGFI_SYSICONINDEX ); 
  ShareImages := True; 
 end; 
 
 //to get a small icons 
 imgListSysLarge := TImageList.Create(nil); 
 with imgListSysLarge do 
 begin 
  Handle := SHGetFileInfo('', 0, FileInfo, SizeOf(TSHFileInfo), 
   SHGFI_LARGEICON or SHGFI_SYSICONINDEX ); 
  ShareImages := True; 
 end; 
end; 
 
//Also if you want to get a "My Computer" icon, you must use the next function: 
 
var FileInfo: TSHFileInfo; 
   PIDL: PItemIDList; 
begin 
 SHGetSpecialFolderLocation(Application.Handle, CSIDL_DRIVES, PIDL); 
 if SHGetFileInfo(PChar(PIDL), 0, FileInfo, SizeOf(TSHFileInfo), 
   SHGFI_PIDL or SHGFI_SYSICONINDEX ) <> 0 then 
    Result := FileInfo.iIcon; 
end; 
 
//In this function you can use the constants from shlobj.pas: 
 
 CSIDL_DESKTOP            = $0000;  
 CSIDL_PROGRAMS           = $0002;  
 CSIDL_CONTROLS           = $0003;  
 CSIDL_PRINTERS           = $0004;  
 CSIDL_PERSONAL           = $0005;  
 CSIDL_FAVORITES           = $0006;  
 CSIDL_STARTUP            = $0007;  
 CSIDL_RECENT            = $0008;  
 CSIDL_SENDTO            = $0009;  
 CSIDL_BITBUCKET           = $000a;  
 CSIDL_STARTMENU           = $000b;  
 CSIDL_DESKTOPDIRECTORY       = $0010;  
 CSIDL_DRIVES            = $0011;  
 CSIDL_NETWORK            = $0012;  
 CSIDL_NETHOOD            = $0013;  
 CSIDL_FONTS             = $0014;  
 CSIDL_TEMPLATES           = $0015;  
 CSIDL_COMMON_STARTMENU       = $0016;  
 CSIDL_COMMON_PROGRAMS        = $0017;  
 CSIDL_COMMON_STARTUP        = $0018;  
 CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY    = $0019;  
 CSIDL_APPDATA            = $001A;  
 CSIDL_PRINTHOOD           = $001B; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -