- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Få tillgång till radioknappar i en TWebBrowser Kategori: Internet
Inlagt: 2004-11-22
Läst: 1215
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel gör det möjligt att accessa radioknappar som är laddade i en TWebBrowser. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Document: IHTMLDocument2; 
 rbTestList: IHTMLElementCollection; 
 rbTest: IHTMLOptionButtonElement; 
 I: Integer; 
begin 
 // Get a reference to the document 
 Document := WebBrowser1.Document as IHTMLDocument2; 
 
 // Get a reference to input-control (Radiobutton) 
 rbTestList := Document.all.item('rating', EmptyParam) as IHTMLElementCollection; 
 
 // Get current values. 
 for I := 0 to rbTestList.Length - 1 do 
 begin 
  // reference to the i. RadioButton 
  rbTest := rbTestList.item(I, EmptyParam) as IHTMLOptionButtonElement; 
 
  // Show a message if radiobutton is checked 
  if rbTest.Checked then 
   ShowMessageFmt('Der RadioButton mit dem Wert %s' + 
    ' ist ausgewählt!', [rbTest.Value]); 
 end; 
 
 // Set new values 
 for I := 0 to rbTestList.Length - 1 do 
 begin 
  // reference to the i. RadioButton 
  rbTest := rbTestList.item(I, EmptyParam) as IHTMLOptionButtonElement; 
 
  // check radiobutton with value 3. 
  if rbTest.Value = '3' then 
   rbTest.Checked := True; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -