- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Addera och subtrahera från ett datum Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-11-15
Läst: 1219
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exemplet nedan adderar först 2 år till ett initierat datum och därefter subtraheras lika många år. För att datumberäkningarna i nedanstående exempel skall fungerar måste DateUtils läggas till under uses. 
Kod
var 
 myDate : TDateTime; 
begin 
 // Set up our date to a leap year special day 
 myDate := EncodeDate(2000, 02, 29); 
 ShowMessage('myDate = '+DateToStr(myDate)); 
 
 // Add 2 years to this date 
 myDate := IncYear(myDate, 2); 
 ShowMessage('myDate + 2 years = '+DateToStr(myDate)); 
 
 // Subtract 2 years from this date 
 myDate := IncYear(myDate, -2); 
 ShowMessage('myDate - 2 years = '+DateToStr(myDate)); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -