- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ställa in startsidan för Internet Explorer Kategori: Internet
Inlagt: 2004-11-03
Läst: 1212
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Från Delphi kan du ställa in en startsida i Internet Explorer med hjälp av denna kod. 
Kod
uses Registry; 
... 
function SetIEHomePage(PageName: string ): Boolean; 
begin 
  with TRegistry.Create do 
  try 
   RootKey := HKEY_CURRENT_USER; 
   OpenKey('Software\Microsoft\Internet Explorer\Main', False) ; 
   try 
    WriteString('Start Page', PageName) ; 
    Result := True; 
   except 
    Result := False; 
   end; 
   CloseKey; 
  finally 
   Free; 
  end; 
end; 
//Usage: 
SetIEHomePage('http://www.fuzzydizzie.com') 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -